FAQ

CÂU HỎI CỦA BẠN ĐÃ TRẢ LỜI
Thông tin Tài khoản

Theo quy định của pháp luật, chúng tôi phải duy trì tất cả các tài khoản giao dịch trong hệ thống trong ít nhất 5 năm.
Chúng tôi có thể vô hiệu hóa tài khoản của bạn và ngừng gửi tài liệu cho bạn.

Có. Để làm như vậy, hãy cài đặt nền tảng MT4 ở thư mục khác trên máy tính cho từng tài khoản giao dịch của bạn.

Có. Chỉ cần gửi email với số tài khoản demo của bạn và số dư muốn đổi cho nhóm Hỗ trợ của chúng tôi.
Không. Tất cả Khách hàng có tài khoản demo giống nhau để có thêm kinh nghiệm trong giao dịch. Điều kiện giao dịch của các tài khoản giao dịch trực tiếp của chúng tôi phụ thuộc vào số tiền ký gửi ban đầu.
Có. Chỉ cần gửi email với số tài khoản demo của bạn và yêu cầu thay đổi cho nhóm Hỗ trợ của chúng tôi.

Bạn có thể mở một tài khoản trên Cổng thông tin Phòng giao dịch An toàn của chúng tôi. Nhấp vào đây để mởi một tài khoản với chúng tôi.

Hãy nhấp chuột phải vào công cụ bạn đã đặt giao dịch và sử dụng các tùy chọn Sửa đổi Giao dịch, hoặc ‘Xóa giao dịch.’

Bạn có thể thay đổi mật khẩu của tài khoản MetaTrader 4/MetaTrader 5 trên Cổng thông tin Khách hàng. Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với nhóm Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi.

Truy cập Trang đăng nhập Cổng thông tin Khách hàng và nhấp vào ‘Quên mật khẩu của bạn?‘ liên kết phía trên nút ‘Đăng nhập’ và làm theo hướng dẫn để đặt lại mật khẩu của bạn. Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với nhóm Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi.

Bạn có thể xem số dư tài khoản và lịch sử giao dịch trong nền tảng MetaTrader 4. Số dư tài khoản cũng có thể được xem trên Cổng thông tin Khách hàng của bạn.

Ký gửi & Rút tiền
Bạn có thể ký gửi tiền vào Cổng thông tin Khách hàng của bạn với bất kỳ tùy chọn tài trợ nào phù hợp nhất với bạn.

Khoản tiền ký gửi tối thiểu để mở tài khoản giao dịch trực tiếp là $/€ 25.

Hãy đăng nhập vào Cổng thông tin Khách hàng và đến phần ‘Rút tiền‘. Lưu ý: bạn có thể rút tiền bằng cách sử dụng cùng một phương thức được sử dụng để gửi tiền.

Các khoản phí dựa trên phương thức thanh toán. Hãy nhấp vào đây để xem phí ký gửi và rút tiền.
Chúng tôi xử lý tất cả các yêu cầu rút tiền trong vòng một ngày làm việc.

Chúng tôi xử lý tất cả các yêu cầu rút tiền trong vòng 24 giờ trong ngày làm việc. Thời gian cần thiết để tiền đến tài khoản ngân hàng của bạn phụ thuộc vào Chính sách Ngân hàng của bạn. Rút tiền về ngân hàng có thể mất từ ​​3 đến 7 ngày làm việc để thấy số dư trên tài khoản khách hàng. Việc rút tiền bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ có thể mất tới 8 ngày làm việc.

Chính sách của LIRUNEX LIMITED là xử lý rút tiền thông qua cùng một phương thức mà bạn đã sử dụng để gửi tiền. Theo yêu cầu, chúng tôi có thể giải quyết yêu cầu rút tiền của bạn trong một tài khoản khác sau khi tuân thủ/xác thực AML rằng tài khoản đó thuộc về bạn.
Có, bạn có thể. Tuy nhiên, tại thời điểm thanh toán, số tiền ký quỹ miễn phí của bạn phải vượt quá số tiền được chỉ định trong hướng dẫn rút tiền bao gồm tất cả các khoản phí thanh toán. Ký quỹ miễn phí được tính bằng vốn chủ sở hữu trừ đi mức ký quỹ cần thiết (được yêu cầu để duy trì vị thế mở)
Nếu bạn không có đủ tiền ký quỹ miễn phí trên tài khoản giao dịch, chúng tôi sẽ không thực hiện yêu cầu rút tiền cho đến khi bạn gửi biểu mẫu rút tiền chính xác và/hoặc đóng các vị trí mở trên tài khoản của bạn.