Giờ giao dịch ngày lễ tháng 6/2024

Giờ giao dịch ngày lễ tháng 6/2024

Được thông báo về những thay đổi sắp tới đối với lịch giao dịch cho các ngày lễ, thị trường ngoại hối và chứng khoán. Kiểm tra tất cả giờ giao dịch trong kỳ nghỉ và thị trường chứng khoán. Bảng sau áp dụng cho múi giờ UTC
Được thông báo về những thay đổi sắp tới đối với lịch giao dịch cho các ngày lễ, thị trường ngoại hối và chứng khoán. Kiểm tra tất cả giờ giao dịch trong kỳ nghỉ và thị trường chứng khoán. Bảng sau áp dụng cho múi giờ UTC

Giờ giao dịch chỉ số

Giờ giao dịch chỉ số

5/66/67/610/611/619/621/6
AXCAUD.cBình thườngBình thườngBình thường07:10 mở lạiBình thườngBình thườngBình thường
EXCEUR.cBình thườngBình thườngBình thườngBình thườngBình thườngBình thườngBình thường
FRCEUR.cBình thườngBình thườngBình thườngBình thườngBình thườngBình thườngBình thường
GECEUR.cBình thườngBình thườngBình thườngBình thườngBình thườngBình thườngBình thường
HKCHKD.cBình thườngBình thường19:00 đóng cửađóng cửa01:15 mở lạiBình thườngBình thường
JPCJPY.cBình thườngBình thườngBình thườngBình thườngBình thường17:00 đóng cửaBình thường
UKCGBP.cBình thườngBình thườngBình thườngBình thườngBình thườngBình thườngBình thường
SPCUSD.cBình thườngBình thườngBình thườngBình thườngBình thường17:00 đóng cửaBình thường
NACUSD.cBình thườngBình thườngBình thườngBình thườngBình thường17:00 đóng cửaBình thường
DJCUSD.cBình thườngBình thườngBình thườngBình thườngBình thường17:00 đóng cửaBình thường
CHCUSD.cBình thườngBình thườngBình thườngBình thườngBình thườngBình thườngBình thường

Giờ giao dịch Cổ phiếu

Giờ giao dịch Cổ phiếu

5/66/67/610/611/619/621/6
美股Bình thườngBình thườngBình thườngBình thườngBình thườngđóng cửaBình thường

Giờ giao dịch Kim loại

Giờ giao dịch Kim loại

5/66/67/610/611/619/621/6
Precious MetalsBình thườngBình thườngBình thườngBình thườngBình thường17:15 đóng cửaBình thường
XPT/USDBình thườngBình thườngBình thườngBình thườngBình thường14:00 đóng cửaBình thường

Giờ giao dịch Năng lượng

Giờ giao dịch Năng lượng

5/66/67/610/611/619/621/6
XNG/USDBình thườngBình thườngBình thườngBình thườngBình thườngBình thườngBình thường
USOIL.cBình thườngBình thườngBình thườngBình thườngBình thường17:15 đóng cửaBình thường
UKOIL.cBình thườngBình thườngBình thườngBình thườngBình thường17:30 đóng cửaBình thường

Giờ giao dịch ngoại hối

Giờ giao dịch ngoại hối

5/66/67/610/611/619/621/6
FXBình thườngBình thườngBình thườngBình thườngBình thườngBình thườngBình thường

Giờ giao dịch chỉ số

5/6Bình thường
6/6Bình thường
7/607:10 mở lại
10/6Bình thường
11/6Bình thường
19/6Bình thường
21/6Bình thường
5/6Bình thường
6/6Bình thường
7/6Bình thường
10/6Bình thường
11/6Bình thường
19/6Bình thường
21/6Bình thường
5/6Bình thường
6/6Bình thường
7/6Bình thường
10/6Bình thường
11/6Bình thường
19/6Bình thường
21/6Bình thường
5/6Bình thường
6/6Bình thường
7/6Bình thường
10/6Bình thường
11/6Bình thường
19/6Bình thường
21/6Bình thường
5/6Bình thường
6/6Bình thường
7/619:00 đóng cửa
10/6đóng cửa
11/601:15 mở lại
19/6Bình thường
21/6Bình thường
5/6Bình thường
6/6Bình thường
7/6Bình thường
10/6Bình thường
11/6Bình thường
19/617:00 đóng cửa
21/6Bình thường
5/6Bình thường
6/6Bình thường
7/6Bình thường
10/6Bình thường
11/6Bình thường
19/6Bình thường
21/6Bình thường
5/6Bình thường
6/6Bình thường
7/6Bình thường
10/6Bình thường
11/6Bình thường
19/617:00 đóng cửa
21/6Bình thường
5/6Bình thường
6/6Bình thường
7/6Bình thường
10/6Bình thường
11/6Bình thường
19/6đóng cửa17:00
21/6Bình thường
5/6Bình thường
6/6Bình thường
7/6Bình thường
10/6Bình thường
11/6Bình thường
19/6đóng cửa17:00
21/6Bình thường
5/6Bình thường
6/6Bình thường
7/6Bình thường
10/6Bình thường
11/6Bình thường
19/6Bình thường
21/6Bình thường

Giờ giao dịch Cổ phiếu

5/6Bình thường
6/6Bình thường
7/6Bình thường
10/6Bình thường
11/6Bình thường
19/6đóng cửa
21/6Bình thường

Giờ giao dịch Kim loại

5/6Bình thường
6/6Bình thường
7/6Bình thường
10/6Bình thường
11/6Bình thường
19/6đóng cửa17:15
21/6Bình thường
5/6Bình thường
6/6Bình thường
7/6Bình thường
10/6Bình thường
11/6Bình thường
19/614:00 đóng cửa
21/6Bình thường

Giờ giao dịch Năng lượng

5/6Bình thường
6/6Bình thường
7/6Bình thường
10/6Bình thường
11/6Bình thường
19/6Bình thường
21/6Bình thường
5/6Bình thường
6/6Bình thường
7/6Bình thường
10/6Bình thường
11/6Bình thường
19/617:15 đóng cửa
21/6Bình thường
5/6Bình thường
6/6Bình thường
7/6Bình thường
10/6Bình thường
11/6Bình thường
19/617:30 đóng cửa
21/6Bình thường

Giờ giao dịch ngoại hối

5/6Bình thường
6/6Bình thường
7/6Bình thường
10/6Bình thường
11/6Bình thường
19/6Bình thường
21/6Bình thường