Tài khoản giao dịch cho người Hồi giáo

Các nhà giao dịch theo đạo Hồi giáo hiện đã có thể sử dụng tài khoản miễn phí phí qua đêm của chúng tôi
Islamic StandardIslamic Prime

Ký quỹ Tối thiểu25 USD200 USD
Tuân thủ Shariah✔️✔️
Miễn phí phí qua đêm✔️✔️
Đòn bẩy ➀ :
Major FX pairs
Minor FX pairs
Precious metals
Commodities
1:100
1:2000
1:2000
1:2000
1:100
1:100
1:2000
1:2000
1:2000
1:100
Kích thước Lót0.01(Min)-20(Max)0.01(Min)-20(Max)
Uỷ ban ➁0 USD8 USD
Chênh lệch Thả nổi ➂ thấp tớ 1.5 pipsthấp tớ 0.0 pips
Các công cụ Giao dịch:
Major FX pairs
Minor FX pairs
Precious metals
Commodities
30
30
10
2
2
30
30
10
2
2
Hãy mở tài khoản Hồi giáo với chúng tôi ngay hôm nay!

Islamic Standard

Ký quỹ Tối thiểu25 USD
Tuân thủ Shariah✔️
Miễn phí phí qua đêm✔️
Đòn bẩy ➀:
Major FX pairs1:2000
Minor FX pairs1:2000
Precious metals1:2000
Kích thước Lót0.01(Min)-20(Max)
Uỷ ban ➁0 USD
Chênh lệch Thả nổi ➂thấp tớ 1.5 pips
Các công cụ Giao dịch:
Major FX pairs30
Minor FX pairs10
Precious Metal2
Commodities2

Islamic Prime

Ký quỹ Tối thiểu200 USD
Tuân thủ Shariah✔️
Miễn phí phí qua đêm✔️
Đòn bẩy ➀:
Major FX pairs1:2000
Minor FX pairs1:2000
Precious metals1:2000
Kích thước Lót0.01(Min)-20(Max)
Uỷ ban ➁8 USD
Chênh lệch Thả nổi ➂thấp tớ 0.0 pips
Các công cụ Giao dịch:
Major FX pairs30
Minor FX pairs10
Precious Metal2
Commodities2
Hãy mở tài khoản Hồi giáo với chúng tôi ngay hôm nay!
ⓘ Hệ thống Đòn bẩy Linh hoạt
LeverageAccount Balance
1:2000≤ 500 USD
1:1000501 USD ≤ 2,000 USD
1:5002,001 USD ≤ 15,000 USD
1:40015,001 USD ≤ 25,000 USD
1:30025,001 USD ≤ 35,000 USD
1:20035,001 USD ≤ 45,000 USD
1:10045,001 USD and above

Điều khoản và điều kiện
➀ Leverage and margin requirements may change according to the applicable laws and regulations in your country/region. Due to the market fluctuates, LIRUNEX reserves the right to adjust its leverage at any time without prior notice.

➁ The commissions per lot for Islamic Prime account in MT4/MT5 are fixed. It will be charged when opening and closing a position.

➂ Spreads are floating and may be increased during specific periods based on the market conditions.

Mở tài khoản Miễn phí phí qua đêm hoặc tài khoản Hồi giáo với LIRUNEX

Thật đơn giản và nhanh chóng khi tham gia cùng chúng tôi!

Mẫu Đơn đăng ký tài khoản Hồi giáo  Bằng cách gửi biểu mẫu đăng ký này, bạn đã đồng ý cho phép Lirunex Ltd thực hiện các thay đổi cần thiết đối với tài khoản giao dịch đã nêu. Điều này có thể có tác động trực tiếp và/hoặc gián tiếp đến kết quả giao dịch. Bạn đã đồng ý rằng Lirunex Ltd sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra do điều này.

  Miễn phí phí qua đêm

  Tài khoản Miễn phí phí qua đêm của chúng tôi (còn được gọi là ‘tài khoản Hồi giáo’) dành cho những khách hàng không được phép nhận phí qua đêm hoặc lãi suất hoán đổi trên các vị thế qua đêm. Điều này tuân thủ các niềm tin tôn giáo Hồi giáo và cho phép khách hàng Hồi giáo tham gia mà không vi phạm bất kỳ luật tôn giáo nào. Tài khoản Miễn phí qua đêm LIRUNEX hoặc tài khoản Hồi giáo LIRUNEX sẽ:

  Tính năng tài khoản

  • Tất cả các chi phí và lệ phí đã bao gồm chênh lệch
  • Thực thi 100% theo thời gian thực
  • Có sẵn trên nhiều loại tiền tệ và kim loại quý
  • Không có lãi suất / phí qua đêm đối với các dự trữ ngoại hối qua đêm
  • Đòn bẩy lên đến 1:2000
  • Không có hoa hồng trả trước
  • Không báo giá lại, không có chi phí ẩn
  • Hỗ trợ 24/5 từ Người quản lý tài khoản khách hàng.

  Câu hỏi thường gặp về tài khoản SWAP-FREE

  Tài khoản Swap- Free của LIRUNEX được áp dụng cho các nhà giao dịch ngoại hối, những người không thể nhận hoặc thanh toán các khoản phí qua đêm do niềm tin tôn giáo của họ. LIRUNEX cung cấp các tài khoản giao dịch miễn phí qua đêm, cho phép các nhà giao dịch theo tín ngưỡng Hồi giáo tiếp cận một cách công bằng và minh bạch vào thị trường toàn cầu.

  Để mở tài khoản Miễn phí qua đêm, khách hàng Hồi giáo phải tạo Tài khoản giao dịch LX-Standard, sau đó điền vào Mẫu đơn đăng ký tài khoản Hồi giáo và cung cấp các giấy tờ tùy thân được yêu cầu. Tài khoản của bạn sẽ được cập nhật với những thay đổi cần thiết trong vòng 24 giờ sau khi được duyệt về tính đủ điều kiện của Tài khoản.
  Ngay sau khi tài khoản giao dịch của bạn chuyển sang trạng thái swap-free, bạn có thể bắt đầu nạp tiền bằng cách đăng nhập vào Cổng Khách hàng của chúng tôi. Bạn có thể chọn phương thức nạp tiền ưa thích của mình từ đó.

  Khách hàng của LIRUNEX có thể yêu cầu rút tiền của họ bất cứ lúc nào bằng cách truy cập vào Cổng thông tin khách hàng và gửi yêu cầu rút tiền. Tất cả các yêu cầu rút tiền sẽ được xử lý trong vòng 24 giờ sau khi gửi.