Tài liệu Pháp lý

Biết thêm về những quyền hợp pháp của bạn trên LIRUNEX

Tài liệu Pháp lý

Biết thêm về những quyền hợp pháp của bạn trên LIRUNEX
Tài liệu Pháp lý & Chính sách
Giao dịch bị cấm

Các hành vi giao dịch bị cấm là gì?
Giao dịch bị cấm còn được Lirunex gọi là Giao dịch bất thường. Chúng tôi đã tiến hành phân loại một số các hành vi nhất định được thực hiện bởi một số khách hàng lợi dụng điểm yếu của hệ thống nhằm thực hiện các hành vi giao dịch bất thường để trục lợi. Bạn vui lòng tham khảo “Chương J: Các hành vi giao dịch bị cấm” trong Điều khoản và Điều kiện để biết thêm chi tiết. Sau đây là một số hành vi được liệt kê để bạn tham khảo.

Trường hợp giao dịch bị cấm – Giao dịch lệch giá
Giao dịch lệnh giá (Arbitraging activities) là hoạt động lợi dụng chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch, giữa các tài khoản giao dịch khác nhau nhằm mục đích thực hiện các giao dịch không bình thường. Các trường hợp sau được xem xét là giao dịch lệch giá:

  1. Hoán đổi chênh lệch giữa tài khoản Hồi Giáo và tài khoản giao dịch thông thường.
  2. Lợi dụng chênh lệch giá giữa Nhà môi giới A và Nhà môi giới B khi thị trường có thanh khoản kém, thông thường là khung giờ mở cửa hoặc đóng cửa của phiên giao dịch.
  3. Tận dụng Chương trình Tiền thưởng khác nhau được cung cấp bởi các nhà môi giới khác nhau bằng cách thiết lập song song các vị thế mua ở nhà môi giới A và các vị thế bán ở nhà môi giới B.
  4. Mở các vị thế lớn trên các công cụ có swap dương trước giờ đóng cửa của ngày giao dịch Thứ Tư/Thứ Sáu để kiếm được phí hoán đổi gấp ba.
  5. Mở các vị thế lớn trước khi thị trường đóng cửa vào thứ 6 hoặc trước các kỳ nghỉ lễ dài.

Trường hợp giao dịch bị cấm – Giao dịch tần suất cao
Hơn 30% các giao dịch được mở , đóng hoặc “hedge” trong vòng 3 phút được xem xét là giao dịch tần suất cao.

Trường hợp giao dịch bị cấm – Khai thác cơ chế bảo vệ số dư âm
Mở các vị thế lớn hoặc nhiều vị thế nhỏ bằng cách sử dụng toàn bộ vốn sở hữu trong tài khoản giao dịch vài phút trước khi có tin tức quan trọng với mục đích hưởng lợi từ cơ chế bảo vệ khỏi tổn thất quá mức khi thị trường có biến động giá lớn.

Forex Slippage là gì?

Khi bạn giao dịch Forex, đôi khi bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt nhỏ giữa giá bạn mong đợi và giá thực hiện (giá khi giao dịch FX hoàn tất). Khi điều này xảy ra, nó được gọi là trượt giá. Đó là điều phổ biến khi trở thành một nhà giao dịch ngoại hối và trượt giá có thể theo hướng tích cực hoặc tiêu cực.

Các lý do chính cho sự trượt giá là sự biến động của thị trường ngoại hối và tốc độ khớp lệnh. Khi thị trường trải qua sự biến động cao, nó thường đi kèm với tính thanh khoản thấp và giá thị trường biến động cực nhanh. Điều này ảnh hưởng đến các nhà giao dịch ngoại hối là khi không có đủ thanh khoản FX để thực hiện một lệnh ở mức giá được yêu cầu. Khi điều này xảy ra, nhà cung cấp thanh khoản sẽ hoàn tất giao dịch ở mức giá tốt nhất tiếp theo.

Một nguyên nhân khác gây ra trượt giá là tốc độ thực thi. Đây là tốc độ mà Mạng Giao tiếp Điện tử (ECN) của bạn có thể hoàn tất giao dịch của bạn ở mức giá bạn muốn. Với giá thị trường thay đổi trong từng phần giây, việc có thời gian thực hiện nhanh hơn có thể tạo ra sự khác biệt, đặc biệt là trên các giao dịch lớn.

Ví dụ về sự trượt giá của Forex

Giả sử giá AUD / USD là 0.8210. Sau khi phân tích thị trường, bạn suy đoán rằng thị trường đang có xu hướng tăng và giao dịch một lot tiêu chuẩn duy nhất ở mức giá hiện tại là EUR / USD 0.8250, kỳ vọng sẽ thực hiện ở mức giá tương tự 0.8250.

Thị trường đi theo xu hướng nhưng vượt qua giá thực hiện của bạn và lên đến 0.8260 rất nhanh – chỉ trong vòng một giây. Vì giá dự kiến 0.8250 của bạn không có sẵn trên thị trường, bạn sẽ được cung cấp mức giá tốt nhất hiện có tiếp theo. Ví dụ, giá đó là 0.8245. Trong trường hợp này, bạn sẽ bị trượt giá dương:
0.8250 – 0.8245 = 0.0005 hoặc +5 pips.

Mặt khác, giả sử giao dịch của bạn được thực hiện ở mức 0.8255. Sau đó, bạn sẽ gặp phải sự trượt giá theo hướng tiêu cực:
0.8250 – 0.8255 = -0.0005 hoặc -5 pips.

Điều quan trọng cần lưu ý là trượt giá có thể xảy ra với tất cả các loại lệnh được yêu cầu bao gồm Cắt lỗ, Chốt lời, Buy/Sell Stop, và Buy/Sell Limit. Vì Lirunex Limited sử dụng khớp lệnh thị trường, chúng tôi không thể đảm bảo các lệnh đó.

Chúng tôi hoạt động theo Lệnh Thị trường và vì lý do này, chúng tôi không thể thực hiện một lệnh Forex không tồn tại. Nếu giá yêu cầu của bạn không có sẵn, lệnh của bạn sẽ được nhà cung cấp thanh khoản của Lirunex thực hiện theo tỷ giá đang có thị trường.