QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ

GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ TỐI ƯU ĐỂ TỐI ĐA HÓA HIỆU QUẢ DANH MỤC

Hoàn thành mục tiêu đầu tư của bạn

“Lirunex Limited cung cấp cho các nhà đầu tư các giải pháp đầu tư tiên tiến thông qua Quản lý danh mục đầu tư để tối đa hóa hiệu quả danh mục đầu tư và từ đó mang lại lợi nhuận đầu tư tiềm năng cho họ. Điều này có thể đạt được bằng cách đầu tư vào một loạt các chiến lược hiệu quả được quản lý bởi các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm phân tích thị trường nhằm mang đến cho Khách hàng nhiều cơ hội đầu tư hơn và đa dạng hóa danh mục đầu tư tốt hơn.

Dịch vụ đầu tư của Quản lý danh mục đầu tư lý tưởng cho Khách hàng có ít kinh nghiệm giao dịch và/hoặc những người không có đủ thời gian để tự đầu tư. Điều này cho phép Khách hàng không chỉ tránh được rắc rối khi quản lý các tài khoản giao dịch khác nhau mà còn mang đến cho họ cơ hội giao dịch với các chiến lược của Lirunex mà không tốn thời gian quý báu của họ.”

Tận dụng lợi thế của:

  • Chiến lược hiệu suất cao: Đầu tư vào một loạt các chiến lược hiệu suất cao phù hợp nhất với hồ sơ của bạn.
  • Thị trường tài chính được giao dịch nhiều nhất: Tham gia vào các thị trường lớn nhất và thanh khoản nhất trên toàn thế giới.
  • Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn bằng các chiến lược đầu tư phức tạp của chúng tôi.
  • Phương pháp chấp nhận rủi ro: Danh mục đầu tư của chúng tôi được xây dựng đáp ứng mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.
  • Giám sát minh bạch: Khách hàng có thể dễ dàng theo dõi lịch sử giao dịch trên tài khoản của mình bất cứ lúc nào.
  • Tài khoản được bảo vệ và tách biệt: Tất cả các tài khoản danh mục đầu tư nằm ngoài bảng cân đối kế toán và sẽ không được Lirunex sử dụng cho mục đích riêng.
  • Không có rào cản rút lui.

Quy trình là gì

5 bước đơn giản:

Step 1

Mở một Tài khoản Thực

Step 2

Nạp tiền vào tài khoản của bạn

Step 3

Đăng ký một chiến lược phù hợp nhất với hồ sơ rủi ro của bạn

Step 4

Công nhận và Chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện cũng như Thỏa thuận Đầu tư của Chiến lược

Step 5

Theo dõi các khoản đầu tư và hiệu suất của danh mục đầu tư của bạn